14 mẫu mặt bằng căn hộ vincity gia lâm

Mặt bằng căn hộ 1PN+1 41.3 m2 46m2

Diện tích thông thủy: 41.3m2

Diện tích tim tường: 46m2


Mặt bằng căn hộ 1PN+1 47.9m2 51.6m2

Diện tích thông thủy: 47.9m2

Diện tích tim tường: 51.6m2

Mặt bằng căn hộ 2PN+1 55.4m2 59.9m2

Diện tích thông thủy: 55.4m2

Diện tích tim tường: 59.9m2


Mặt bằng căn hộ 2PN+1 58.7m2 63.6m2

Diện tích thông thủy: 58.7m2

Diện tích tim tường: 63.6m2


Mặt bằng căn hộ 2PN+1 61.8m2 67.7m2

Diện tích thông thủy: 61.8m2

Diện tích tim tường: 67.7m2


Mặt bằng căn hộ 2PN+1 63.3m2 69.4m2

Diện tích thông thủy: 63.3m2

Diện tích tim tường: 69.4m2


Mặt bằng căn hộ 2PN+1 64.3m2 70.3m2

Diện tích thông thủy: 64.3m2

Diện tích tim tường: 70.3m2


Mặt bằng căn hộ 2PN+1 65.5m2 69.4m2

Diện tích thông thủy: 65.5m2

Diện tích tim tường: 69.4m2

Mặt bằng căn hộ 3PN 74.7m2 80.1m2

Diện tích thông thủy: 74.7m2

Diện tích tim tường: 80.1m2


Mặt bằng căn hộ 3PN 74.7m2 80.9m2

Diện tích thông thủy: 74.7m2

Diện tích tim tường: 80.9m2


Mặt bằng căn hộ 3PN 75.7m2 81.8m2

Diện tích thông thủy: 75.7m2

Diện tích tim tường: 81.8m2

Mặt bằng căn hộ Studio 30.5m2 33.8m2

Diện tích thông thủy: 30.5m2

Diện tích tim tường: 33.8m2


Mặt bằng căn hộ Studio 33.5m2 37.3m2

Diện tích thông thủy: 33.5m2

Diện tích tim tường: 37.3m2


Mặt bằng căn hộ Studio 36.5m2 40.1m2

Diện tích thông thủy: 36.5m2

Diện tích tim tường: 40.1m2

Close Menu